Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2 Trang 27, 28 – Luyện Tập
…………………………………………………..
► Sách Toán lớp 6
► Sách Toán lớp 5
► Toán 5 (công nghệ)
► Sách Toán lớp 4
► SáchToán lớp 3
► Vở bài tập toán 5
► Vở bài tập toán 4
► Tiếng việt 4 tại
……………………………………………
✅ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI NHIỀU HƠN TẠI:
➥ Youtube:
➥ G+:
➥ Twitter:
……………………………………………
📺 Đăng ký miễn phí
☞ BẤM CHUÔNG ĐỂ CÓ VIDEO MỚI
……………………………………………
© Copyright by 2k Vlogs 🖐 Do Not Reup
Cảm ơn các bạn đã xem video
Chúng tôi yêu các bạn ^.^
💓
#2kvlogs

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/giao-duc/

33 Comments

Hoang Le

June 8, 2020

💐💐💐💐💐🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🥀🥀🥀🥀🥀🥀🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼💮💮💮💮💮🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌿🌿🌿🌿🌿🌿🍃🍃🍃🍃🍃☘️☘️☘️☘️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍁🍁🍁🍁🍁🍁🌾🌾🌾🌾🌾🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌳🌳🌳🌳🌳🌴🌴🌴🌴🌵🌵🌵☀️☀️☀️☀️🌪️☃️☃️☃️🍓🍒🍎🍉🍑🍊🍊🍌🍋🍈🍏🍐🍇🍄🥔🥔🥔🍆🥑🥑🥦🌽🥕

Reply

Hue Ha

June 8, 2020

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Reply

tram pham

June 8, 2020

Cảm ơn thầy nhiều lắm đó nha

Reply

Thắm Nguyễn

June 8, 2020

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Thầy giảng hay quá

Reply

Thắm Nguyễn

June 8, 2020

Thầy giảng hay quá

Reply

Thảo Nguyễn

June 8, 2020

Qá hay lun

Reply

kiza zaki

June 8, 2020

Nhờ thầy giáo giảng mà cô giáo khen

Reply

Lan Tran

June 8, 2020

😋😝😍😍😍😍😍😍

Reply

Quocdiem Dtdd

June 8, 2020

Yes

Reply

Lily MC

June 8, 2020

Em là thế hệ lớp 5 sau ớ thầy
Thầy giảng dễ hiểu thật

Reply

Jjaba Kajan

June 8, 2020

Thầy tên gì vậy

Reply

ngan trieu

June 8, 2020

Nhờ thầy mà em hiểu bài 😊😊😊

Reply

Phúc Xuân

June 8, 2020

Thầy dạy de hiểu quá

Reply

DS Cư M'gar

June 8, 2020

thay oi thay dung ghi ket qua thay de bon em tu tinh di nue khong chac em giot mat

Reply

Bé Vịt cute

June 8, 2020

Đeo tai nghe vào đi ,giọng thầy ấm lắm lun<3

Reply

giang thanh

June 8, 2020

Thầy giảng cực cực dễ hỉu 😚😚

Reply

Tham Pham

June 8, 2020

😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😶😐😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😐😶😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😶😶😐😐😶😶😐😶😐😶😶😐😶😶😐😶😐😶😐😶😐😶😐😐😶😶😐😶😶😐😐😶😶😶😐😐😐😶😐😐😶😶😐😐😐😐😐😐😶😐😐😶😶😐😐😶😐😐😶😐😐😶😶😐😶😐 😐😶😶😐😐😐😶😶😐😐😶😶😶😐😶😶😶😐😶😶😶😐😐😐😶😶😐😶😶😶😐😶😶😶😐😐😶😶 😐😶😶😐😶😐😐😐😶😐😶😶😶😐😶😐😶😶😐😐😶😐😐😶😶😐😶😶😶😐😐 😶😐😐😐😶😐😐😐😶😐😐😐😐😐😐😶😐😐😶😶😶😐😶😶😶😐😶😐😐😶😶😶😐😶😶😶😐😐😶😐😐😐😐😶😶😐😐😐😶😐😶😶😶😐😐😶😶😶 😐😶😐😐😶😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😐😶😶😐😶😶😐😐😶😐😶😶😶😐😐😐😐😶😶😶😐😐😶😐😐😶😶😐😐😐😶😶😐😶😐😐😶😐😐😐😐😶😶😐😐😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐 😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶 😐😶😐😶😐😶😐😶😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶 😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😶😶😶😶😐😶😐😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐😶😶😐😐

Reply

Yen Huynh

June 8, 2020

e cảm ơn thầy

Reply

Hanh Chu

June 8, 2020

thầy ơi sao lại số lần là

Reply

Hậu Phúc

June 8, 2020

Thầy vui tính ghê

Reply

Hoang Tuyet

June 8, 2020

Bai 3 kho qua that oi😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞

Reply

Quỳnh ak Đào

June 8, 2020

hay quá hay

Reply

Hoang Tuyet

June 8, 2020

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Reply

Quỳnh ak Đào

June 8, 2020

thầy giảng hiểu dễ quá

Reply

Hoang Tuyet

June 8, 2020

Thay day qua hieu🥰👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👩‍💻

Reply

Buithimy Bui

June 8, 2020

thay dayj hocj rat de hieu

Reply

Anh Dinh

June 8, 2020

Cảm ơ thầy nha

Reply

Tho Mai

June 8, 2020

Lai cho thầy di

Reply

Yuki Gacha

June 8, 2020

Thầy có thể không ghi kết quả được không ạ có rất nhiều bạn chỉ xem vid của thầy chỉ để ghi kết quả các bạn ấy không nghe thầy giảng,Thầy chỉ có thể bày và nói công thức làm được không Thầy

Reply

Ngan Nguyen

June 8, 2020

có aii năm 2020 vẫn xem ko nek

Reply

Quyen Tong

June 8, 2020

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Reply

Bao Do

June 8, 2020

~!@#$%^&*()_+}{:"|<>?

Reply

Bình Nguyễn Văn

June 8, 2020

😍😍😍😍😍😍

Reply

Leave a Reply