[Vietsub + pinyin] Em không xứng với anh 我配不上你 – Lữ Khẩu Khẩu 吕口口 (cover)

Home » [Vietsub + pinyin] Em không xứng với anh 我配不上你 – Lữ Khẩu Khẩu 吕口口 (cover)
[Vietsub + pinyin] Em không xứng với anh 我配不上你 – Lữ Khẩu Khẩu 吕口口 (cover)Ca khúc: Em không xứng với anh 我配不上你
Hát gốc: Alex Hạ Thiên 夏天Alex
Cover: Lữ Khẩu Khẩu 吕口口
Trans & sub: Aries cỏ dại

Link mp3:
Facebook kênh:
Vui lòng không re-up và không mang bản dịch đi nơi khác.

.Tiếng trung:
你完全可以找个更好的知己
不一定和我这样子如此亲密
害怕有一天自己 真的就离不开你
距离让我们怎么靠近
我知道自己和你有很大差距
爱情却让我再一次身不由己
受过伤的人怀疑 尽管这来之不易
拼命的争取不如放弃
我配不上你 纵然很努力
我喜欢你 心里却没底
我没有歇斯底里 我只是望尘莫及
就像买不起心爱的衬衣
我还在原地 你飞上天际
我喜欢你 想一想而已
总是说后会有期 有天会在一起
只是在一起的两个人
不是我和你
你完全可以找个更好的知己
不一定和我这样子如此亲密
害怕有一天自己真的就离不开你
距离让我们怎么靠近
我知道自己和你有很大差距
爱情却让我再一次身不由己
受过伤的人怀疑 尽管这来之不易
拼命的争取不如放弃
我配不上你 纵然很努力
我喜欢你 心里却没底
我没有歇斯底里 我只是望尘莫及
就像买不起心爱的衬衣
我还在原地 你飞上天际
我喜欢你 想一想而已
总是说后会有期
有天会在一起
只是在一起的两个人
不是我和你
我配不上你 纵然很努力
我喜欢你 心里却没底
我没有歇斯底里 我只是望尘莫及
就像买不起心爱的衬衣
我还在原地 你飞上天际
我喜欢你 想一想而已
总是说后会有期 有天会在一起
只是在一起的两个人不是我和你

.Pinyin:
Nǐ wánquán kěyǐ zhǎo gè gèng hǎo de zhījǐ
bù yīdìng hé wǒ zhèyàng zi rúcǐ qīnmì
hàipà yǒu yītiān zìjǐ zhēn de jiù lì bù kāi nǐ
jùlí ràng wǒmen zěnme kàojìn
wǒ zhīdào zìjǐ hé nǐ yǒu hěn dà chājù
àiqíng què ràng wǒ zài yīcì shēn bù yóujǐ
shòuguò shāng de rén huáiyí jǐnguǎn zhè lái zhī bùyì
pīnmìng de zhēngqǔ bùrú fàngqì
wǒ pèi bù shàng nǐ zòngrán hěn nǔlì
wǒ xǐhuān nǐ xīnlǐ què méi dǐ
wǒ méiyǒu xiēsīdǐlǐ wǒ zhǐshì wàngchénmòjí
jiù xiàng mǎi bù qǐ xīn’ài de chènyī
wǒ hái zàiyuán dì nǐ fēi shàng tiānjì
wǒ xǐhuān nǐ xiǎng yī xiǎng éryǐ
zǒng shì shuō hòuhuìyǒuqī yǒu tiān huì zài yīqǐ
zhǐshì zài yīqǐ de liǎng gèrén
bùshì wǒ hé nǐ
nǐ wánquán kěyǐ zhǎo gè gèng hǎo de zhījǐ
bù yīdìng hé wǒ zhèyàng zi rúcǐ qīnmì
hàipà yǒu yītiān zìjǐ zhēn de jiù lì bù kāi nǐ
jùlí ràng wǒmen zěnme kàojìn
wǒ zhīdào zìjǐ hé nǐ yǒu hěn dà chājù
àiqíng què ràng wǒ zài yīcì shēn bù yóujǐ
shòuguò shāng de rén huáiyí jǐnguǎn zhè lái zhī bùyì
pīnmìng de zhēngqǔ bùrú fàngqì
wǒ pèi bù shàng nǐ zòngrán hěn nǔlì
wǒ xǐhuān nǐ xīnlǐ què méi dǐ
wǒ méiyǒu xiēsīdǐlǐ wǒ zhǐshì wàngchénmòjí
jiù xiàng mǎi bù qǐ xīn’ài de chènyī
wǒ hái zàiyuán dì nǐ fēi shàng tiānjì
wǒ xǐhuān nǐ xiǎng yī xiǎng éryǐ
zǒng shì shuō hòuhuìyǒuqī
yǒu tiān huì zài yīqǐ
zhǐshì zài yīqǐ de liǎng gèrén
bùshì wǒ hé nǐ
wǒ pèi bù shàng nǐ zòngrán hěn nǔlì
wǒ xǐhuān nǐ xīnlǐ què méi dǐ
wǒ méiyǒu xiēsīdǐlǐ wǒ zhǐshì wàngchénmòjí
jiù xiàng mǎi bù qǐ xīn’ài de chènyī
wǒ hái zàiyuán dì nǐ fēi shàng tiānjì
wǒ xǐhuān nǐ xiǎng yī xiǎng éryǐ
zǒng shì shuō hòuhuìyǒuqī yǒu tiān huì zài yīqǐ
zhǐshì zài yī qǐ de liǎng gèrén bùshì wǒ hé nǐ

* If you like their music, please support genuine version. If any owner has an issue with any of the uploads, please contact me, I will completely delete the video.
* I do not own this audio and image. All rights belong to its rightful owner.

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published.