Niệm Phật là nhân thành Phật là Quả
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật Một Niệm Phước Sanh vô Lượng
Lễ Phật Một Lễ Tội Diệt Hà Sa
Xin thường niệm: A Di Đà Phật Giữ tâm thanh tịnh cho thế giới hòa bình

卍 Nam Mô A Di Đà Phật
卍 Nam Mô A Mi Đà Phật
卍 南無 阿彌陀佛
卍 南无 阿弥陀佛
卍 Namo Amituofo
卍 Namo Amitabha
卍 Namo Amitabha Buddha
卍 Namaḥ Amitāba Buddha
卍 नमः अमिताब बुद्ध
💐 * 🌺 * 🙏 * 🌸 * 💐 A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*.A Mi Đà Phật.*. 💐 * 🌺 * 🙏 * 🌸 * 💐
#Nammoamidaphat #nammoadidaphat #adidaphat #phapamhd
🔥Đừng quên #LIKE + #SHARE và #FOLLOW Page nhé
🔥#TAG bạn bè vào xem cùng cho An Lạc nhé * v *

+ Tải ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị động : chuakhainguyen. com (xóa dấu cách sau dấu chấm để truy cập vào trang)
+ Trang Video Pháp Âm HD: phapamhd. Com – NamMoAMiDaPhat. Net – TriGioiniemPhat. Com – TinhTongHocVien. Com (xóa dấu cách sau dấu chấm để truy cập vào trang)

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung.
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu.
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
Thượng báo tứ trọng ân. Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả. Tức phát Bồ Đề tâm.
Tận thử nhất báo thân. Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

Chúc cả nhà nghe pháp Pháp hỷ sung mãn __(((卍)))__A Mi Đà Phật.*.__🌷🌷🌷🌷🌷__(((卍)))__A Mi Đà Phật.*.__🌷🌷🌷🌷🌷__(((卍)))__A Mi Đà Phật.*.__🌷🌷🌷🌷🌷__(((卍)))__A Mi Đà Phật.*.__🌷🌷🌷🌷🌷__(((卍)))__A Mi Đà Phật.*.__.*

Bộ chú giải chuyên tu 600 tập. (Bao gồm bản MP3 và bản Word) Quý vị có thể theo đường link bên dưới tải bản MP3 về thẻ nhớ hoặc tải bản word về máy vi tính.
Trong bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa này Lão Pháp Sư Tịnh Không nói: “Người nào nghe hết được 600 tập -1200 giờ, là người có đại phước báo”.

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI – Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

“Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, đây là quan niệm lý luận học tập. Phương pháp thì sao “Sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu”.

Trọn bộ 600 tập MP3 viên mãn
Bản chú giải: PDF

Từ bi trùm pháp giới – Thiện ý khắp nhân gian.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Hoan nghênh chia sẻ, Công Đức vô lượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.- Phim: SỰ TÍCH CHÚ ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI- Cẩn Dịch: HẠNH NGỌC- Thuyết Minh: TRÚC GIANG
– Biên Tập: FILM PHẬT GIÁO
————————————
* Fanpage: ật-Giáo-250102518358076
* Channel:

#chudaibi
#quanambotat #phimhoathinhphatgiao
===========================================
Phim SỰ TÍCH CHÚ ĐÀI BI được cải biên theo KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LÀ NI., Phim Hoạt hình Phật Giáo, Pháp Âm HD

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/phim/

6 Comments

Pkia _chan phụ

May 31, 2020

Aputi.com

Reply

Luan Nguyen

May 31, 2020

:0

Reply

Tuấn Nguyễn

May 31, 2020

Năm mô quán thế am bồ tát từ bi xứ khổ cứu nạn.
Con nguyện sẽ không thối chuyển việc tu tập.

Reply

AMITABHA Buddha

May 31, 2020

Mấy ai đủ trí tuệ thấy được Bồ Tát đâu .Các bạn cứ tưởng khoa học Proton – electron là vĩ đại ……. hãy thử so sánh Proton là Mặt Trời – Electron là Trái Đất xem …..Vật chất Tối ( linh hồn Tối ) là chất cấu tạo lên electron …..Vật chất SÁNG ( linh hồn Sáng ) là chất cấu tạo lên proton…..Hai vật chất này đều có vận tốc nhanh hơn vận tốc Ánh Sáng ( 300.000km/s ) gấp trăm – vạn lần…..Với khoa học hiện nay chưa thể biết được…..Nhà tiên tri VANGA…….Lý Hồng Trí…..Các hạt cấu tạo lên Linh Hồn còn nhỏ hơn rất nhiều ……Chúa JESUS là có thật ……Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật…..là những linh hồn cấp rất cao …..mà chúng ta không đủ trí tuê mà biết được đâu……có duyên may ra biết được …….DHARANI

Reply

Sutra Heart

May 31, 2020

Buddha SaKyamoni 2564=10°^4 Buddha Avitabha

Reply

Sutra Heart

May 31, 2020

-*(°π°π°9°3 ~~~~9999°+1)![4°5+4°5]

Reply

Leave a Reply