Nụ hồng hờ hững [Lam Trường 9PM Live SS2]

Home » Nụ hồng hờ hững [Lam Trường 9PM Live SS2]
Nụ hồng hờ hững   [Lam Trường 9PM Live SS2]Sáng tác: NGUYỄN NHẤT HUY
Hòa âm: HOÀNG NHÃ
Director: TÙNG PHAN
Producer: VŨ MINH TIÊN/LÊ HỒNG KIM LÂN
A.D: PHAN NGUYỄN/LÊ ÁNH NGỌC
D.O.P: BEE HUỲNH
Editor: NGUYỄN KIÊM PHONG
Live recording: CHIEN CHINH
Mixing and mastering: M`ACOUSTIC STUDIO
Piano: HOÀNG NHÃ
Drum: BẢO HIẾU
Keyboard: MINH HOÀNG/VĂN TÌNH
Guitar: ĐĂNG KHOA
Bass: THANH HIỀN
Sax: THIÊN THÀNH
Cam op: TRẦN HUỲNH ANH TUẤN/HUỲNH CHÂU THÔNG
Props: NGUYỄN THANH TUẤN
Lighting: ADN LIGHTING
Assistant producer: TRẦN THỊ ANH THƯ
Photo: TRẦN HUỲNH TUẤN ANH
Graphic designer: HƯNG PHÁT
Make-up: VY TRẦN
Stylist: PANDA
#nuhonghohung #lamtruong #lamtruong9pmlive
This is the Official Video Channel of singer Lam Truong
Visit

for more clips, pics and music
l🎧 Lam Trường on Spotify:
🎧 Lam Trường on Apple Music:
🎧 Lam Trường on Google Play Music:
🎧 Lam Trường on Amazon Music:

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published.