Nhạc Game Cửu Âm Chân Kinh Online 九阴真经Online音乐

Home » Nhạc Game Cửu Âm Chân Kinh Online 九阴真经Online音乐
Nhạc Game Cửu Âm Chân Kinh Online 九阴真经Online音乐01. 侠 Hiệp (0:00:00) 主题曲 Chủ đề khúc
02. 风歌梦远 Phong ca mộng viễn (0:02:28) 主线剧情 Chủ tuyến kịch tình
03. 龙楼凤阙 Long lâu phượng khuyết (0:05:03) 金陵 Kim Lăng
04. 苏州小调 Tô Châu tiểu điệu (0:07:08) 苏州 Tô Châu
05. 气壮河山 Khí tráng hà sơn (0:09:23) 燕京 Yến Kinh
06. 花重锦官 Hoa trọng cẩm quan (0:11:36) 成都 Thành Đô
07. 在水一方 Tại thủy nhất phương (0:14:36) 千燈鎮 Thiên Đăng Trấn
08. 烟柳画桥 Yên liễu họa kiều (0:16:46) 雞鳴驛 Kê Minh Dịch
09. 烟雨荷柔 Yên vũ hà nhu (0:19:01) 煙雨莊 Yên Vũ Trang
10. 万念俱灭 Vạn niệm câu diệt (0:21:28) 恶人谷 Ác Nhân Cốc
11. 暮鼓晨钟 Mộ cổ thần chung (0:24:05) 少林 Thiếu Lâm
12. 道法自然 Đạo pháp tự nhiên (0:26:07) 武當 Võ Đang
13. 晨光剑舞 Thần quang kiếm vũ (0:27:56) 峨眉 Nga Mi
14. 焚世灭情 Phần thế diệt tình
(0:30:06) 唐門 Đường Môn
15. 幽兰自赏 U lan tự thưởng (0:32:39) 君子堂 Quân Tử Đường
16. 血煞夜哭 Huyết sát dạ khốc (0:34:45) 极乐谷 Cực Lạc Cốc
17. 一手遮天 Nhất thủ già thiên (0:36:52) 锦衣卫 Cẩm Y Vệ
18. 飞瀑流虹 Phi bộc lưu hồng (0:39:04) 念萝坝 Niệm La Bá
19. 哀鸿满路 Ai hồng mãn lộ (0:41:08) 狱下之狱 Ngục Hạ Chi Ngục
20. 幽月暗影 U nguyệt ám ảnh (0:43:14) 孔雀山庄 Khổng Tước Sơn Trang
21. 舍生取义 Xá sinh thủ nghĩa (0:45:42) 龙门客栈 Long Môn Khách Sạn
22. 横戈跃马 Hoành qua dược mã (0:48:34) 雁门关 Nhạn Môn Quan
23. 凌霄飞雪 Lăng tiêu phi tuyết
(0:49:34) 凌霄城 Lăng Tiêu Thành
24. 豪情九州 Hào tình cửu châu (0:52:09) 幽云十六州 U Vân Thập Lục Châu
25. 拭剑听风 Thức kiếm thính phong (0:54:30)
26. 杀期如梦 Sát kỳ như mộng (0:55:14)
27. 月地云阶 Nguyệt địa vân giai
(0:57:30) 向阳坡 Hướng Dương Pha
28. 寻芳怀古 Tầm phương hoài cổ
(1:00:03) 梅花岭 Mai Hoa Lĩnh
29. 胡琴萧瑟 Hồ cầm tiêu sắt (1:02:30) 塞北草原 Tái Bắc Thảo Nguyên
30. 偃仰萧歌 Yển ngưỡng tiêu ca
(1:04:59) 泛黄平原 Phiếm Hoàng Bình Nguyên
31. 红尘伊人 Hồng trần y nhân (1:07:26)
32. 苍天路 Thương thiên lộ
(1:09:41)
33. 忘离别 Vong ly biệt (1:12:52)

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published.