Ngành học gì dễ tìm việc làm? Tỷ lệ có việc làm ngay sau khi ra trường cao?
Bạn dễ dàng tìm thấy trong danh sách ngành dễ tìm việc làm nhất hiện nay là Công nghệ thực phẩm. Thực phẩm luôn là nhu cầu thiết yếu cho tất cả mọi người trên toàn cầu.
Thực phẩm là một trong 3 mũi nhọn then chốt trong chiến lược then chốt của Việt Nam.
Ở Trường Đại học Cần Thơ, Công nghệ thực phẩm là ngành thu hút tỷ lệ sinh viên lớn và gia tăng theo hàng năm. Năm 2018, có đến gần 250 tân sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm.
Tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường hơn 90%. Đây cũng là ngành học đang được sự đầu tư về Cơ sở vật chất theo dự án ODA của chính phủ Nhật Bản.
Vậy còn chần chờ gì nữa, cùng tìm hiểu về ngành học này để biết tại sao Công nghệ thực phẩm được thu hút đến thế?
Chào mừng bạn gia nhập vào Đại gia đình Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Cần Thơ !

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/giao-duc/

Leave a Reply