Luyện nghe Tiếng Anh B2 – FCE – Test 1
Trung tâm Ngoại Ngữ T&G – CTCP Giáo Dục 24H
Website:
Facebook:
Download tài liệu FCE full tại đây:
Đáp án chi tiết:
1-B
2-C
3-C
4-B
5-A
6-B
7-C
8-A
9- travel agent(‘s) / travel agency
10- poster
11- Changes
12- (local) (African) farmers
13- three / 3 weeks
14- motorbike / motorcycle
15- (the) (local) women
16- traffic (noise)
17- (pieces of) furniture
18- gardening
19-E
20-A
21-D
22-B
23-F
24-C
25-C
26-B
27-A
28-A
29-C
30-B

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/giao-duc/

11 Comments

Ngọc sáu Trần

June 11, 2020

Mờ

Reply

Trí Hiếu Nguyễn

June 11, 2020

dowmload ko dc

Reply

Minh Dương Quang

June 11, 2020

The test is cool but it is difficult to see.

Reply

koffeekenny

June 11, 2020

lel

Reply

Minh Phương

June 11, 2020

so what is key?

Reply

Tuấn Minh

June 11, 2020

very hay

Reply

Tuyến Vi

June 11, 2020

I can hardly see any thing

Reply

Giang Dao

June 11, 2020

mình thấy chẳng liên quan đến bài nghe trong bài thi tải theo đường link đưa ra????? không hiểu người post có để ý ko nhỉ???

Reply

duyend13av01 nguyenthi

June 11, 2020

I CANNOT SEE THE IMAGE CLEARLY IN THE VIDEO. would you mind giving me a link to down it?

Reply

green rachel

June 11, 2020

i can see

Reply

Lananh Pham

June 11, 2020

the image on the screen of the computer is difficult to see.

Reply

Leave a Reply