Hướng dẫn lấy dữ liệu máy chấm công

Home » Hướng dẫn lấy dữ liệu máy chấm công
Hướng dẫn lấy dữ liệu máy chấm công


Máy chấm công là sản phẩm thiết bị văn phòng dùng để quản lí nhân viên, cán bộ, công nhân trong quá trình công tác và làm việc tại công ty, doanh nghiệp. Sản phẩm máy chấm công đòi hỏi độ chính xác và tin cậy cao, đảm bảo việc chấm công luôn khách quan, tránh gian lận.
Máy chấm công cùng với kết nối máy tính giúp quản lí nhân viêc tốt hơn bảo giờ hết. Hệ thống chấm công được quản lí chặt chẽ, logic. Kết quả được xuất ra Excel với kết quả đầy đủ chi tiết thời gian làm việc, thời gian đi trễ, đi muộn, nghỉ làm….giúp bộ phận kế toán tính toán tiền lương nhân viên một cách công bằng và hiệu quả.

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/am-thuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published.