Cách Làm Rau Câu Sơn Thủy – Agar Agar Jello Instant Pot

Home » Cách Làm Rau Câu Sơn Thủy – Agar Agar Jello Instant Pot
Cách Làm Rau Câu Sơn Thủy – Agar Agar Jello Instant PotĐông Sương, Thạch, Xuân Xa làm sơn thủy làm theo cách này không bị chảy nước và nhanh.

Công thức – Recipe
Nguyên liệu – Ingredients
Rau câu hiễu Telephone Brand – 10g Agar agar powder
Đường – 100g Sugar
Nước cốt dừa – 200ml (1/2 can) Coconut milk
Nước cà phê – 50ml Coffee
Nước lá dứa – 50ml Pandan juice
Sữa tươi – 100ml fresh milk (optional)
Nước lạnh – 800ml water
Muối tí xíu – A pinch of salt

Direction Notes:
– Mix Sugar + Water + Agar + salt in a pot / inner instant pot
– Heat the pot and bring it to a boiling point. Lower the heat / Slow cook. Boil the mixture about 5 minutes or until the agar melted. Change the heat to warm.
– The White: Take out 400ml of the clear mixture, pour into a small pot with coconut milk. Mix to combine and bring it to a boil. Pour the white into the mold.
– The Green: Take out 100ml of the clear mixture, pour into the small pot (has been used for the white). Mix and bring to a boil. Pour into the white .
– Do the same for the brown (coffee).
– Add 100ml milk to the pot mix with the remaining clear mixture. Bring it to a boil. Then pour them to the mold.
Crinkle Cutter:

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/am-thuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published.