Hướng dẫn cài đặt:
1. Giải nén tập tin Battle.vs.Chess.iso
2. Chạy file BvsC_Setup.exe để cài đặt game.
3. Copy 2 file trong thư mục SKIDROW và dán vào thư mục cài đặt game.
4. Chạy file game_for_window_lives_setup.exe để cài đặt Game for Windows Live.
5. Vào game chơi và tạo tài khoản Windows Live để chơi offline

Link Download:

Yêu cấu cấu hình tối thiểu chơi game Battle vs Chess:
– Hệ điều hành: Windows XP Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7
– CPU: P4 2.5 GHz single core
– RAM: 512 MB (768 MB đối với Microsoft Vista)
– GPU: Pixel Shader 3.0 compliant video card với 128 Meg Ram
– DX: DirectX 9.0c
– Bộ nhớ trống: 1 GB

Yêu cấu cấu hình đề nghị chơi game Battle vs Chess:
– Hệ điều hành: Windows XP Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7
– CPU: Intel Core 2 Duo hoặc AMD Athlon 64 X2
– RAM: 1 GB
– GPU: Pixel Shader 3.0 compliant video card với 256 Ram (Nvidia Geforce 7900 GT hoặc lớn hơn)
– DX: DirectX 9.0c
– Bộ nhớ trống: 1 GB

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/tong-hop/

Leave a Reply