Bài tập làm hạ créatinine chữa bệnh suy thận ̣L'exercice diminue la créatinine

Home » Bài tập làm hạ créatinine chữa bệnh suy thận ̣L'exercice diminue la créatinine
Bài tập làm hạ créatinine chữa bệnh suy thận ̣L'exercice diminue la créatininẹL’exercice diminue la créatinine chez les patients présentant une insuffisance rénale.

Contacter : Dr. Ta Trung Thao : tatrungthao@gmail.com

—————

Trung tâm thể dục làm hạ đường-huyết không dùng thuốc.

Địa điểm tập thể dục khí công chữa bệnh miễn phí tại Cộng Dồng Công Giáo VN Nhà Thờ ST. MARC 2600 Beaubien Est/ góc đường Số 1, vào cửa đường Số 1
Mỗi Chủ Nhật Từ 13:30- 15:00h Hướng dẫn tự chữa bệnh.
Từ 15:00-17:00 Tập thể Dục Khí Công
ĐT liên lạc để biết thêm chi tiết :
Anh Hoàng :514 485 0191 , Anh Thành 438 879 6109, Cô Thu Hằng 514 245 3732
Thắc mắc cần hỏi bệnh, gửi email đến Thầy : doducngoc@gmail.com

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/yoga/

Leave a Reply

Your email address will not be published.