#67 Thu Hoạch Trái Su Su làm giống | Cây Su Su | propagating Chayote | Chayote Plant | Cuộc Sống Mỹ

Home » #67 Thu Hoạch Trái Su Su làm giống | Cây Su Su | propagating Chayote | Chayote Plant | Cuộc Sống Mỹ
#67 Thu Hoạch Trái Su Su làm giống | Cây Su Su | propagating Chayote | Chayote Plant | Cuộc Sống MỹThu Hoạch Trái Su Su làm giống | Cây Su Su | propagating Chayote | Chayote Plant | Cuộc Sống Mỹ

Mời các bạn cùng thu hoạch su su để làm giống nha

Đây là video hướng dẫn trồng su su từ hột:

Here are some other video
Cây Sung Mỹ:
(Fig Tree)

Cây bơ: (hass avocado)

Sen đá- succulent:

Vietnamese Street food:

#thuhoachSusu
#thuhoạchsusu
#thu hoạchtráisusu
#caysusu #câysusu #traisusu #susu
#trồngsusu #trongsusu
#ươmcâygiống
#Mỹ
#CuộcsốngMỹ
#chayote #chayotefruit
#lifeinUSA
#chayotes

#lelesTimeUSA

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/am-thuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published.